achaia365.gr
ΑΧΑΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Απόφαση του Δημάρχου Πατρέων περί Κατάταξης του τακτικού προσωπικού δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και των δικηγόρων έμμισθης εντολής στις μονάδες του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

Κοινοποίηση

Με την αριθ. Πρ. 22702/22.03.2024 απόφασή του ο Δήμαρχος Πατρέων έχοντας υπ’ όψη: 1) Το άρθρο 11 του Ν. 2699/1999 (Α΄45) «Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής – Επικύρωση των αντιγράφων»  όπως ισχύει. 2) Τα άρθρα 86 και 88 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) όπως ισχύουν. 3) Το άρθρο 58 του N.3852/10 (Α΄87) περί των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, όπως ισχύει. 4)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων (ΦΕΚ /τ.Β΄ 2182/3.4.2023). 5)Την αριθ. Πρωτ. 85041/22.08.2023 απόφαση του Δημάρχου Πατρέων περί Κατάταξης του τακτικού προσωπικού δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και των δικηγόρων έμμισθης εντολής στις μονάδες του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και ορισμός των υπαλλήλων που θα ασκούν τα καθήκοντα τους σε θέσεις ευθύνης όπως ισχύει. 6) Την Αρ. Πρωτ. 14098/20.02.2024 απόφαση μας (ΑΔΑ: 947ΗΩΞΙ-7ΑΒ) περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Δημάρχου» για Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και Επικύρωση των αντιγράφων» 7)Το αριθ. Εσωτ. Αλληλ. 3190/20.03.2024 έγγραφο της Δ/νσης  Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης. 8)Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές συνθήκες και την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου Πατρέων και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Εξουσιοδότησε τακτικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης  του Δήμου Πατρέων να υπογράφουν «Με Εντολή Δημάρχου» α) την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των ενδιαφερομένων και β) να  επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 11 και 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄45) όπως ισχύουν.

Η παρούσα απόφαση ως κανονιστική, θα δημοσιευτεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΘΕΟΧΑΡΗ

Επιστήμονες ανακάλυψαν 8 άγνωστους ιούς σε απομονωμένο νησί της Κίνας

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ