achaia365.gr
ΑΧΑΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ

Κοινοποίηση

Συνεδριάζει σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Πατρέων με θέμα: «Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής», σύμφωνα με το άρθρο 67 Α του
Νόμου 3852/2010 και τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 98/26-1-2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Η
συνεδρίαση θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, ώρα 15.00, στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου.

Συνεδριάζει, σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων,
σύμφωνα με την αριθ. 98/26-1-2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την 27 η Μαρτίου 2024, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 16.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και
  Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Σχολείων Δήμου Πατρέων (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου- Αντ/ρχος, Ι.
  Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής).
 2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πατρέων με τον αναπληρωτή του, ως μέλη της
  Επιτροπής Καταλληλότητας και επιλογής χώρων ανέγερσης διδακτηρίων και χώρων μετά
  κτιρίων, κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
  Εκπαίδευσης, για το έτος 2024 (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής).
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2024 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής
  Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων, με την οποία
  εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός της, έτους 2023 (εισηγήτρια: Ε. Σκαρλάτου –
  Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).
 4. Γνωμοδότηση και παραλαβή της Β1 φάσης με παράλληλη εξέταση υποβληθεισών
  ενστάσεων των φορέων – ιδιωτών επί της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ)/
  Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ
  Βραχνεϊκων Δήμου Πατρέων, μετά τη δημοσιοποίηση του Β1 Σταδίου (εισηγήτρια: Α.
  Τογιοπούλου- Αντ/ρχος).
 5. Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου, για την ονομασία
  ή μετονομασία οδών, πλατειών και συνοικιών στο Δήμο Πατρέων (εισηγήτρια: Α.
  Τογιοπούλου- Αντ/ρχος).
 6. Έγκριση 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης- 1 ου
  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1 ης τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας
  του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Πειραματικού Γυμνασίου- Λυκείου Πατρών»
  (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3

 1. Έγκριση της 1 ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Εσωτερικές
  διαρρυθμίσεις για την κάλυψη αναγκών στέγασης υπηρεσιών στο Νέο Δημαρχείο
  Πατρών» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 2. Έγκριση 2 ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή οδών και μικρά τεχνικά
  στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίτσας, Σελλών, Αργυρών, Α. Καστριτσίου και άλλων
  δικαιούχων του Δήμου Πατρέων (2021)» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Γ.
  Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 3. Έγκριση 3 ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συμπληρωματικά
  έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ.
  Κρήνης, Δ.Ε. Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Ν.
  Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 4. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση – αξιοποίηση περιοχής camping –
  Έλους Αγυιάς» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 5. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή- Επισκευή και συντήρηση
  αθλητικών εγκαταστάσεων» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής
  α.α.).
 6. Λήψη απόφασης περί: 1) Της εκ μέρους του Δήμου Πατρέων καταγγελίας της μίσθωσης
  του κτιρίου επί της συμβολής των οδών Βότση και Μαιζώνος 145-147 στην Πάτρα, που
  στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου, με εκμισθώτρια την εταιρεία «ΝΑΥΣ Α.Ε.
  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ» και 2) Εξουσιοδότηση του κ.
  Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού λύσης της σύμβασης
  (εισηγήτρια: Ειρ. Γκέστα- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 7. Εξουσιοδότηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων, για ένα νέο διπλοκάμπινο
  ημιφορτηγό 4Χ4 όχημα, που αγοράστηκε από το ελεύθερο εμπόριο, για το Δήμο Πατρέων
  (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 8. Συγκρότηση Επιτροπών: 1) Παρακολούθησης- Παραλαβής Προμηθειών, 2) Παραλαβής
  Υπηρεσιών, 3) Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, κατά την εκτέλεση των
  συμβάσεων, της Δ/νσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας-
  Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.).
 9. α) Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου – διαχειριστή της πράξης: «Προσωρινές
  εγκαταστάσεις στέγασης, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής
  εκπαίδευσης του σχολείου Νηπιαγωγείο Σαραβαλίου του Δήμου Πατρέων», β) ακύρωση
  της 65/2024 Α.Δ.Σ., λόγω λάθους του τίτλου της πράξης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος,
  Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.).
 10. Έγκριση ιδιωτικού Συμφωνητικού, για την παραχώρηση στο Δήμο Πατρέων προτομής
  του Εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά, με χρησιδάνειο αορίστου χρόνου, από την
  Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία Πελοποννήσου (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 11. Έγκριση της αριθ. 53/2024 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
  Πατρέων- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στον καθορισμό της μηνιαίας αποζημίωσης
  της Προέδρου και αποζημίωση των μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του
  Δ.Σ. (εισηγήτρια: Η.- Ειρ. Κουρή- Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τέσσερις ασκήσεις για δυνατούς κοιλιακούς, ίσια πλάτη και καλύτερη στάση σώματος

Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά την Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα

Ακρίβεια: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία του Υπ. Ανάπτυξης για τα μέτρα αντιμετώπισής της