achaia365.gr
ΑΧΑΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Κοινοποίηση

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024,
ώρα 09:00, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Γνωμοδότηση και παραλαβή της Β1 φάσης με παράλληλη εξέταση υποβληθεισών
  ενστάσεων των φορέων-ιδιωτών επί της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
  (Γ.Π.Σ.)/Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)
  Δημοτικής Ενότητας Βραχναιίκων, Δήμου Πατρέων», με ανάδοχο τα συμπράττοντα
  γραφεία μελετών “Χρ. Διονυσοπούλου-Κων/να Ζερβού-Ι. Μπαλάτσα-Παρ. Ζέρβα”»,
  μετά τη δημοσιοποίηση του Β1 Σταδίου (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ.
  Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής)
 2. Έγκριση, της μελέτης του έργου: «Κατασκευή-Διαμόρφωση πλατείας στο Ο.Τ. 1775
  Κ.Χ. στην περιοχή Αγυιά του Δήμου Πατρέων», του τρόπου εκτέλεσης και υποβολή
  πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
  ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»– ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ, για το έτος 2024 (εισηγητής: Π. Μελάς –
  Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 3. Έγκριση 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2 ου Πρωτοκόλλου
  Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου:
  «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1 – Άνω
  Πόλη)» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 4. Ανασυγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή
  διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
  ΜΟΝΑΔΩΝ (2020)», προϋπολογισμού 400.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),
  για τη Δ/νσηΑρχ/κού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ.
  Δ/ντής)
 5. Έγκριση 2 ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ
  2021» (Παράταση ισχύος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής) (εισηγητής: Π. Μελάς –
  Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

2

 1. Έγκριση ή μη κοπής δέντρου που φύεται σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Πατρέων,
  στην οδό Άνδρου αρ. 31, περιοχή Καστελοκάμπου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος,
  Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 2. Έγκριση ή μη κοπής δύο ατόμων πεύκης που φύονται στο δάσος Κεφαλοβρύσου
  (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες
  που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας &
  Πρασίνου και της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στη συνάντηση του έργου UPSURGE
  του προγράμματος HORIZON στο Πασσάου (Γερμανία – Βαυαρία) (εισηγητής: Π.
  Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 4. 1) Έγκριση των από 28-02-2024 και 29-02-2024 πρακτικών αρμόδιου γνωμοδοτικού
  οργάνου για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση, δικαιολογητικών
  συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων
  οικονομικών φορέων, 2) Aνάδειξη προσωρινών αναδόχων, του ηλεκτρονικού ανοικτού
  δημόσιου διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών
  γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας και αναλώσιμων
  (μελάνια-τύμπανα) για εκτυπωτές-πολυμηχανήματα για τις ανάγκες του Δήμου
  Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 260.419,89€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα
  με την αριθ. 09/2023 μελέτη του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, της Διεύθυνσης
  Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου
 • Αρμ. Δ/ντρια)
 1. Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και της κας Καπλάνη Βασιλικής, για
  αποζημίωσή της και εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35-7425.00011 (εισηγητής:
  Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 2. Διαγραφή οφειλής (ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ) (εισηγητής: Δ.
  Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 3. Διαγραφή οφειλής (ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ) και ορθή επαναβεβαίωση
  από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 4. Διαγραφή οφειλής (ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση
  από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 5. Διαγραφή οφειλής (ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την
  αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 6. Διαγραφή οφειλής (ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την
  αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 7. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την
  αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 8. Διαγραφή οφειλής (ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,
  Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 9. Διαγραφή οφειλής (ΤΣΑΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια
  υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΑΔΕ: Αναβαθμίζονται οι ΔΟΥ σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, συναντήθηκε με τον Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος ενημερώθηκε (και του παραδόθηκε υπόμνημα), για τα θέματα των συμβασιούχων, των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, καθώς και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου

Ακρίβεια: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία του Υπ. Ανάπτυξης για τα μέτρα αντιμετώπισής της